Ulica Moniuszki, dawniej Pasaż Meyera, powstała w latach 80. XIX i uchodziła za najpiękniejszą i najbardziej ekskluzywną w Łodzi. Ten niegdyś prywatny pasaż, został wybudowany przez łódzkiego fabrykanta Ludwika Meyera, w związku z plotkami o przeniesieniu stolicy Guberni z Piotrkowa Trybunalskiego do Łodzi. Do 1888 r. wzdłuż ulicy powstał szereg luksusowych rezydencji przeznaczonych na wynajem dla wysokiej rangi urzędników.

Ulica Moniuszki, dawniej Pasaż Meyera, powstała w latach 80. XIX i uchodziła za jedną z najpiękniejszych i najbardziej ekskluzywnych w Łodzi. Ten niegdyś prywatny pasaż, został wybudowany przez łódzkiego fabrykanta Ludwika Meyera, w związku z plotkami o przeniesieniu stolicy Guberni z Piotrkowa Trybunalskiego do Łodzi. Do 1888 r. wzdłuż ulicy powstał szereg luksusowych rezydencji przeznaczonych na wynajem dla wysokiej rangi urzędników.

Budynki były wyposażone w wiele udogodnień takich jak pierwsze w Łodzi oświetlenie elektryczne czy prywatna linia telefoniczna oraz instalacje gazowe i wodno-kanalizacyjne, na dostęp do których w tym czasie, pozwolić mogli sobie tylko nieliczni. Dopełnieniem wizji luksusowego pasażu było wytyczenie ozdobnego ogrodu, pomiędzy willami a Hotelem Grand oraz wyłożenie chodników płytami piaskowca i wybrukowanie jezdni drewnianą kostką, która skutecznie tłumiła hałas przejeżdżających powozów.

Ponieważ do relokacji siedziby Gubernatora nie doszło, ulicę zamieszkiwali członkowie łódzkiej elity oraz do 1901 roku sam fabrykant. W latach 20. XX wieku Pasaż Meyera został przemianowany na ulicę Stanisława Moniuszki, a poszczególne wille zostały sprzedane prywatnym właścicielom do celów użytkowych.

Ze względu na unikatowy w skali europejskiej charakter zabudowy, cały układ urbanistyczny dawnego pasażu Meyera wraz z ulicą Piotrkowską w 2015 roku uznano za Pomnik Historii. Aktualnie trwają prace nad przekształceniem ulicy w zielony woonerf z nasadzeniami i elementami małej architektury (zakończenie prac planowane do kwietnia 2022).

Budynki były wyposażone w wiele udogodnień takich jak pierwsze w Łodzi oświetlenie elektryczne czy prywatna linia telefoniczna oraz instalacje gazowe i wodno- kanalizacyjne, na dostęp do których w tym czasie pozwolić mogli sobie tylko nieliczni. Dopełnieniem wizji luksusowego pasażu było wytyczenie ozdobnego ogrodu pomiędzy willami a Hotelem Grand oraz wyłożenie chodników płytami piaskowca i wybrukowanie jezdni drewnianą kostką, która skutecznie tłumiła hałas przejeżdżających powozów.

Ponieważ do relokacji siedziby Gubernatora nie doszło, ulicę zamieszkiwali członkowie łódzkiej elity oraz do 1901 roku sam fabrykant.
W latach 20. XX wieku Pasaż Meyera został przemianowany na ulicę Stanisława Moniuszki, a poszczególne wille zostały sprzedane prywatnym właścicielom do celów użytkowych.
Ze względu na unikatowy w skali europejskiej charakter zabudowy, cały układ urbanistyczny dawnego pasażu Meyera wraz z ulicą Piotrkowską w 2015 roku uznano za Pomnik Historii. Aktualnie trwają prace nad przekształceniem ulicy w zielony woonerf z nasadzeniami i elementami małej architektury (zakończenie prac planowane do kwietnia 2022).

Wille przy Moniuszki 6/8 to projekt wybitnego łódzkiego architekta Hilarego Majewskiego, zrealizowany w 1877 roku. W skład nieruchomości wchodzą dwie połączone ze sobą neorenesansowe rezydencje. Budynek pod numerem 6 powstał w stylu renesansu francuskiego, a pod numerem 8 w duchu renesansu włoskiego, wzbogaconego o dodatkową modernistyczną nadbudowę autorstwa Wiesława Lisowskiego z lat 30. XX wieku.

Historycznie, w willi pod numerem 6 mieściła się Agencja Towarzystwa Ubezpieczeń Rossya, a pod numerem 8 od 1908 roku swoją siedzibę miał Bank Azowsko-Doński, w którym pracował ojciec Juliana Tuwima. Od 1937 do 2017 roku właścicielem obu nieruchomości była Izba Rzemieślnicza w Łodzi, od której w 2017 roku budynki odkupił obecny inwestor. Zakończenie renowacji zaplanowane jest na grudzień 2023 r.

Przeczytaj więcej o inwestycji

Wille przy Moniuszki 6/8 to projekt wybitnego łódzkiego architekta Hilarego Majewskiego, zrealizowany w 1877 roku. W skład nieruchomości wchodzą dwie połączone ze sobą neorenesansowe rezydencje. Budynek pod numerem 6 powstał w stylu renesansu francuskiego, a pod numerem 8 w duchu renesansu włoskiego, wzbogaconego o dodatkową modernistyczną nadbudowę autorstwa Wiesława Lisowskiego z lat 30. XX wieku.

Historycznie, w willi pod numerem 6 mieściła się Agencja Towarzystwa Ubezpieczeń Rossya, a pod numerem 8 od 1908 roku swoją siedzibę miał Bank Azowsko-Doński, w którym pracował ojciec Juliana Tuwima. Od 1937 do 2017 roku właścicielem obu nieruchomości była Izba Rzemieślnicza w Łodzi, od której w 2017 roku budynki odkupił obecny inwestor. Zakończenie renowacji zaplanowane jest na początek 2023 r.
Przeczytaj więcej o inwestycji.

Zespół Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami Wille Łodzi
  +48 609 251 255
  wynajem@willelodzi.pl

Prezentowane wizualizacje publikowane są w celach informacyjnych, mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Polityka prywatności

Zespół Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami Wille Łodzi
  +48 609 251 255
  wynajem@willelodzi.pl

Prezentowane wizualizacje publikowane są w celach informacyjnych, mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Polityka prywatności