Polityka prywatności i cookies
Administrator Danych i ogólne zasady przetwarzania danych
Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.willelodzi.pl (zwanym dalej „Serwis”), w tym jego podstron.
Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Jacek Ciepłucha z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. Narutowicza 48, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116725, NIP 7291593898, REGON 100630710 zwanym dalej „Firma Jacek Ciepłucha”.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: kontakt@willelodzi.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Firma Jacek Ciepłucha nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w Serwisie
oraz sposób ich wykorzystania
1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np.: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
3. W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy. Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niezbędne celem skutecznego wysłania wiadomości/udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za jego pośrednictwem.
5. Podane przez Użytkowników dane nie będą wykorzystywane w innym niż wyżej wymienionym celu.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi na skierowaną wiadomość lub do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie udzielenia odpowiedzi, na skierowaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość do Firma Jacek Ciepłucha, jest zgoda użytkownika oraz prawnie usprawiedliwiony interes Firmy Jacek Ciepłucha.
8. Poprzez wysłanie formularza kontaktowego użytkownik Serwisu zgadza się na warunki wynikające z niniejszej Polityki prywatności.
9. Dane osobowe mogą zostać przekazywane do firm obsługujących w zakresie teleinformatycznym i/lub prawnym Firmę Jacek Ciepłucha. Nie będą natomiast przekazywane do państw trzecich.
10. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu przez upoważnione do tego organy państwowe.

Uprawnienia Użytkowników
1. Użytkownik ma prawo żądać od Firmy Jacek Ciepłucha dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych.
2. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Jacek Ciepłucha danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzania Jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych .
3. Firma Jacek Ciepłucha oświadcza, iż w oparciu o dane osobowe Użytkowników Serwisu, nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Informacja na temat Plików cookies
Serwis www.willelodzi.pl wykorzystuje pliki „cookies” i wszyscy jego Użytkownicy chcący zapoznać się z jego treścią muszą wyrazić zgodę na ich używanie według aktualnych ustawień przeglądarki. „Cookies” to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów
internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie
w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość:
▪ „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
▪ dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
▪ nie są szkodliwe ani dla nas, ani dla naszych komputerów czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
▪ nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
▪ domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
▪ na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”:
„sesyjne” (session cookies) są to tymczasowe informacje przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te „cookies” są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
„Cookies” stałe (persistent cookies) – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np.: zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, etc.). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj „cookies” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe „cookies” są również nazywane jako tzw. „śledzące cookie”.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Pliki „cookies” zamieszczane przez Serwis oraz cele, do których są
wykorzystywane
1. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
2. Pliki „cookies” są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
3. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików „cookies” oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
5. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć „cookies” w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała „cookies” lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku „cookies” na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
6. Pliki „cookies” wykorzystywane są m.in. w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji użytkownika strony (po zalogowaniu, jeżeli strona przewiduje taką możliwość), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Kontakt
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików „cookies”, w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności” prosimy kierować na adres: Jacek Ciepłucha, ul. Narutowicza 48, 90-135 Łódź, Na adres: Jacek Ciepłucha, ul. Narutowicza 48, 90-135 Łódź, Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Firma Jacek Ciepłucha przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

Uaktualnienia Polityki Prywatności
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna w Serwisie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych.

Polityka prywatności i cookies
Administrator Danych i ogólne zasady przetwarzania danych
Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.willelodzi.pl (zwanym dalej „Serwis”), w tym jego podstron.
Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Jacek Ciepłucha z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. Narutowicza 48, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116725, NIP 7291593898, REGON 100630710 zwanym dalej „Firma Jacek Ciepłucha”.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: kontakt@willelodzi.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Firma Jacek Ciepłucha nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w Serwisie
oraz sposób ich wykorzystania
1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np.: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
3. W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy. Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niezbędne celem skutecznego wysłania wiadomości/udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za jego pośrednictwem.
5. Podane przez Użytkowników dane nie będą wykorzystywane w innym niż wyżej wymienionym celu.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi na skierowaną wiadomość lub do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie udzielenia odpowiedzi, na skierowaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość do Firma Jacek Ciepłucha, jest zgoda użytkownika oraz prawnie usprawiedliwiony interes Firmy Jacek Ciepłucha.
8. Poprzez wysłanie formularza kontaktowego użytkownik Serwisu zgadza się na warunki wynikające z niniejszej Polityki prywatności.
9. Dane osobowe mogą zostać przekazywane do firm obsługujących w zakresie teleinformatycznym i/lub prawnym Firmę Jacek Ciepłucha. Nie będą natomiast przekazywane do państw trzecich.
10. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu przez upoważnione do tego organy państwowe.

Uprawnienia Użytkowników
1. Użytkownik ma prawo żądać od Firmy Jacek Ciepłucha dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych.
2. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Jacek Ciepłucha danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzania Jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych .
3. Firma Jacek Ciepłucha oświadcza, iż w oparciu o dane osobowe Użytkowników Serwisu, nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Informacja na temat Plików cookies
Serwis www.willelodzi.pl wykorzystuje pliki „cookies” i wszyscy jego Użytkownicy chcący zapoznać się z jego treścią muszą wyrazić zgodę na ich używanie według aktualnych ustawień przeglądarki. „Cookies” to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów
internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie
w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość:
▪ „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
▪ dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
▪ nie są szkodliwe ani dla nas, ani dla naszych komputerów czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
▪ nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
▪ domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
▪ na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”:
„sesyjne” (session cookies) są to tymczasowe informacje przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te „cookies” są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
„Cookies” stałe (persistent cookies) – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np.: zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, etc.). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj „cookies” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe „cookies” są również nazywane jako tzw. „śledzące cookie”.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Pliki „cookies” zamieszczane przez Serwis oraz cele, do których są
wykorzystywane
1. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
2. Pliki „cookies” są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
3. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików „cookies” oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
5. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć „cookies” w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała „cookies” lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku „cookies” na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
6. Pliki „cookies” wykorzystywane są m.in. w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji użytkownika strony (po zalogowaniu, jeżeli strona przewiduje taką możliwość), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Kontakt
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików „cookies”, w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności” prosimy kierować na adres: Jacek Ciepłucha, ul. Narutowicza 48, 90-135 Łódź, Na adres: Jacek Ciepłucha, ul. Narutowicza 48, 90-135 Łódź, Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Firma Jacek Ciepłucha przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

Uaktualnienia Polityki Prywatności
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna w Serwisie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych.

Zespół Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami Wille Łodzi
  +48 609 251 255
  wynajem@willelodzi.pl

Prezentowane wizualizacje publikowane są w celach informacyjnych, mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Polityka prywatności

 

Zespół Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami Wille Łodzi
    +48 609 251 255
    wynajem@willelodzi.pl

Prezentowane wizualizacje publikowane są w celach informacyjnych, mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Polityka prywatności